should/shouldn't ( giving advice)

*Should öğüt ya da tavsiye bildirmektedir. Bir kişiye tavsiyede bulunurken kullanılmaktadır. Yapılmasının iyi olmayacağını söyleyebilmek için ise should" un olumsuz hali shouldn"t ı kullanmaktayız.
 Should da tıpkı "can" gibi "must" gibi bir  'modal verb' dür, yani hem tek tek başına anlamı vardır hem de yardımcı fiil olarak kullanılır(yardımcı fiil cümleyi olumsuz ve soru yapmamıza yaradım ederler!! )

    Subj + shold/shouldn't + verb+ obj

EXAMPLES:
A: I have a headache.
B: You should take an aspirin.
(Başım ağrıyor) ( bir aspirin içmelisin,"içsen iyi olur")

A: Her mother seems ill .(Annesi hasta görünüyor)
B: She should see a doctor. ( doktora görünse iyi olur)

A: I want to passmyclass.
B: You should study hard.

A: My sister is fat. (Kız kardeşin şişman.)
B: She shouldn"t eat too much fast food.( çok hazır yiyecek yemese iyi olur.)

A: I have a sore  throat.( Boğazım ağrıyor)
B:You shouldn"t drink cold water in winter.(Kışın soğuk su içmemelisin)

A:The weather is too cold.
B:The children shouldn"t play in the garden.
(Hava çok soğuk, çocuklar bahçede oynamasa iyi olur,çocuklar bahçede oynamamalı.)

Sally: Mum,the weather is nice.Should I wear my coat?
(Annei hava güzel. Montumu giymem gerekirmi?)
Mother: No, you don"t need to wear.
(Hayır, giymene gerek yok.)

Tom: Are we late,should we take a taxi?                            
(Geciktik mi, taksiye binmemiz gerekir mi?)
Mary: Yes, we should take a taxi immediately.
(Evet, hemen bir taksiye binsek iyi olur.)

- People should eat alot of fruits to be healty.
(İnsanların sağlıklı olabilmesi için çok fazla meyve yemeleri gerekiyor.)

    This is Zeynep. She is ery unhappy because she has got some problems  with     her kilos. She wants to lose weight. What should or shouldn't she do?

                         
       1.(+)..........................................................
       2.(-).........................................................
       3.(+)........................................................
       4.(+)..........................................................
       5(-)...........................................................

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !